Aanmelding deelnemers en duwers

Meedoen met de Roll-Over Bronckhorst?

Mail naar: info@rolloverbronckhorst.nl

Ook kunt u bellen voor meer informatie op werkdagen tussen 18.00 en 20.30 uur op mobielnummer 06-22157273. Deze Roll-Over telefoon is vanaf 15 april 2021 weer te bereiken.

U kunt zich voor 1, 2 of 3 dagen aanmelden als individuele deelnemer, als groep en/of als duwer.

DUWERS

Daar zijn we heel blij mee! U kunt een mail sturen met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Geef dan even aan op welke dagen u zich beschikbaar stelt! Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!

DEELNEMERS

Als deelnemer of als groep deelnemers geeft u zich op per mail.

Individuele deelnemers: Wilt u bij aanmelding per mail a.u.b. duidelijk aangeven uw naam, telefoonnummer, op welke dagen u wilt deelnemen, een duwer nodig hebt of dat u een rolstoel wilt lenen? Als u dit niet aangeeft gaan we ervan uit dat u een eigen duwer en rolstoel hebt. Ook kunt u andere bijzonderheden en opmerkingen vermelden of eventueel vragen stellen. Betalen voor deelname kunt u op de 1e deelname dag. De kosten voor de deelnemers bedragen € 7,50 per dag en voor 2 of 3 dagen € 15,00. Na betaling krijgt u een stempelkaart die u zichtbaar dient te dragen. Duwers hoeven niet te betalen.

Groepen deelnemers: Bij aanmelding per mail graag de volgende gegevens opnemen: Uw naam (contactpersoon), telefoonnumer (voorkeur mobiel), naam groep (Zonnebloem afdeling of zorginstelling), welke dagen de groep deelneemt en per dag het aantal deelnemers, aantal benodigde duwers, aantal benodigde rolstoelen. Ook graag alle namen van de deelnemers benoemen; dan maken wij vooraf de startkaarten klaar. We gaan ervan uit dat U als groep betaalt. Geef in de mail aan of U op de 1e dag van deelname betaalt of vooraf op het rekeningnummer van de Roll-Over Bronckhorst t.n.v. Zonnebloem Regio IJsselstreek NL 13 RBRB 0698219767.

Na het verzenden van uw mail krijgt u binnen 3 dagen een bevestiging in uw mail. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Mailadres: info@rolloverbronckhorst.nl  

Kijk ook eens op onze Facebookpagina

Tijdens de 3-daagse Roll-Over Bronckhorst worden foto's en video's gemaakt. Deze worden op onze websites geplaatst. Wilt U dit liever niet? Geef het dan vooraf aan ons door.