Vriend worden


Privacyverklaring

De Zonnebloem hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, vrijwilligers, donateurs en bezoekers van de website.

 

 

 

Privacyverklaring

De Zonnebloem hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, vrijwilligers, donateurs en bezoekers van de website.

Persoonsgegevens behandelen en beveiligen wij daarom zo zorgvuldig mogelijk in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Zonnebloem Regio IJsselstreek, waaronder ook behoort de organisatie van de Roll-Over Bronckhorst en vakanties, verwerkt alleen beperkt (bedrijfs-)persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en deelnemers voor de uitvoering van haar activiteiten. In het kader van onze zorgverantwoordelijkheid hebben we soms tijdelijk aanvullende bijzondere gegevens van deelnemers nodig. Deze gegevens vallen dan onder de geheimhoudingsplicht en worden direct na de activiteit verwijderd.

De Regio IJsselstreek geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie/activiteiten, zoals bijvoorbeeld aan een vervoerder of vakantieadres.

Voor de uitgebreide Privacyverklaring van de Zonnebloem verwijzen we naar haar website: https://www.zonnebloem.nl/privacy